Formål.

Musikkpedagogene Norge har som formål å:

1. Arbeide for forståelse av musikkundervisningens betydning som kulturfaktor, og organisere de tilsluttede foreningers samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner

2. Støtte opp om medlemmenes musikkfaglige og kunstneriske interesser.

3. Videreføre og utvikle musikkonkurranser for ungdom.

4. Virke for at musikkopplæring i Norge til enhver tid tilfredsstiller de høyest mulige kunstneriske og pedagogiske krav.