EMCY

The European Union of Music Competition for Youth, EMCY, er den europeiske paraplyorganisasjonen for mer enn 60 nasjonale og internasjonale musikkonkurranser for barn og ungdom.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1970 som en union av nasjonale musikkonkurranser for å videreutvikle musikkutdanningen og for å fremme talent på et semiprofesjonelt nivå i europeisk sammenheng. Fra 1992 har også internasjonale konkurranser kunnet bli medlem.

 En av EMCY's hovedoppgaver er å bruke, videreutvikle og fremme "Quality Standards" i medlemskonkurransene. EMCY er og skal være et kvalitetsstempel, en garanti for høy standard og kvalitetssikring.
Dette gjøres i samsvar med de spesifikke mål og tradisjoner som følger hver enkelt konkurranse. Unge utøvere, deres lærere, musikkarrangører og musikkelskere må kunne føle seg trygge i forhold konkurranser som er tilsluttet EMCY- fellesskapet.

UMM (Ungdommens Musikkmesterskap) er knyttet til EMCY gjennom Musikkpedagogene Norge.
Vi har i årenes løp etablert et forhold til mange medlemsland og konkurranser.
Gjennom dette nettverket kan vi tilby våre prisvinnere konserter i utlandet.

Samtidig tar vi i mot prisvinnere fra disse landene til vår egen konkurranse (UMM) hvert år på Europeisk Konsert.

 I 2013 ønsket vi en prisvinner fra Sveits velkommen, trompetisten Corinne Fischer.

                                  
                                   For første gang utvidet vi kontaktnettet
                                   utenfor Europa med besøk av den
                                   kinesiske pianisten Jinman Li

 

Våre viktigste samarbeidspartnere er:

Victoria International Art Festival, Malta/Gozo

International Competiton for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz, Ukraine/Kiev

Juventudes Musicales de Espana, Spain

Jugend Musiziert, Germany

Concours Luxembourgois pour Jeunes Solistes, Luxembourg

The German School in Helsinki, Finland

Competition of the United Music and Dance Teachers of Macedonia, Macedonia

Dexia Classics, Belgium

 

Tone Wernø, som sitter i styret i Musikkpedagogene Norge, representerer Norge i Emcy organisasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 


                       

 

                                                

 

Medlemsskapsbetingelser

Medlemskap i Musikkpedagogene Norge forutsetter høyere musikkfaglig utdanning, tilsvarende realkompetanse eller kunstneriske kvalifikasjoner.  Den enkelte lokalavdeling eller Musikkpedagogene Norges styre avgjør om en søker er kvalifisert for medlemskap.

Medlemsbladet "Musikkpedagogen".

"Musikkpedagogen" er et medlemsblad for Musikkpedagogene Norge.  Bladet utgis av OMLF og kommer ut 4 ganger i året.  I "Musikkpedagogen" kan du finne alt fra interessante fagartikler til frimodige ytringer.