Stipendutlysning fra Ånun Lund Rej Stiftelse

Informasjon til musikere som underviser barn og unge innen klassisk musikk. Stipendutlysning fra Ånun Lund RejStiftelse. Søknadsfrist 1. mai. 
 
Ånun Lund Rej Stiftelse (Minnefond) søker potensialet i barn og unge og ønsker å støtte opp om deres kreative utvikling i en grunnleggende viktig fase uten at det avholdes noen konkurranse. Årlig deles ut midler for å inspirere til kreativitet og talentutvikling særlig innenfor klassisk musikkutøvelse og komposisjon, tegning/maling og kreativ skriving.
Øvrealdersgrense er 15 år. Se vennligst www.anunminnefond.no  for mer informasjon om søknadsprosedyre og nedlasting av søknadsskjema. 
 
Vi vil oppmuntre musikere som har undervisning for særskilte elever i aldersgruppen til å være oppmerksom på potensielle kandidater og oppmuntre dem til å søke og å legge godt arbeid i søknaden.  
 
Tildelingene de siste årene har vært rundt 25 000 kroner, noe avhengig av søkeres områder.  
For mange av mottakerne har støtten fra Minnefondet vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder og den første økonomiske støtten de har mottatt. Noen fyller i dag ledende posisjoner i norsk musikkliv. 
Det er normalt prisutdeling i september på Barratt Due musikkinstitutt.