Signe Lund, musiker og kvinneaktivist

Musikkpedagogene Oslo i samarbeid med MPNorge inviterer til

Konsertforedrag, søndag 3. mars 2019 kl. 14.00 i Musikklærernes Hus, Josefinesgate 15, inng. Underhaugsveien

<< Signe Lund, musiker og kvinneaktivist>>

I pianisten Rune Alvers konsert-tema om Signe Lund, medvirker også sopranen Tuva Weideborg Hongve, Birgit Eika som skrev hovedfagsoppgave om komponisten i 1983, og Signe Lunds tipp-oldebarn Trude Sveen som viser fram noen av komponistens interessante eiendeler, blant annet Nansenpasset utstedt i 1919.

 

Mer om foredraget kan du lese her