Internasjonal EPTA konferanse i Reykjavik 2016

Den årlige EPTA-konferansen samlet deltakere fra hele
Europa, USA, Israel, Singapore, Sør-Afrika og Australia i
Reykjavik. Med temaet "Teaching in the 21st century" ble det
mange spennende presentasjoner og
konserter. Styremedlem i Musikkpedagogene
Norge/nesteleder EPTA Norge Radmila Stojkovic stod
for det norske innslaget i Reykjavik:
The challenge of overcoming the critical point in teaching
children the classical skills.
 

Elin Persson, Otto Graf og Radmila Stojkovic