Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo, Josefinesgt. 16, 0351 OSLO
Daglig leder: Lise Aasland Ursin
Kontortid: Mandag og onsdag kl 10-15
Epost: oslo@musikkpedagogene.no

Telefon: 975 45 211

Hjemmeside: www.omlf.no

Musikkpedagogene Oslo (tidligere Oslo Musikklærerforening, OMLF) er landets eldste musikklærerforening. Foreningen ble stiftet i 1905 og lever i beste velgående. Den er fremdeles en aktiv møteplass for mange av Oslos og østlandets musikkpedagoger.  Vi teller i overkant av 200 medlemmer, og vi ønsker stadig å bli flere!

Å kunne få benytte vårt flotte gamle hus og vår eiendom i byens midte, representerer nok for mange av våre medlemmer en kjernegrunn til å søke seg til fellesskapet.  Huset ble skjenket oss i gave av komponist og maler Alf Hurum i 1972.  Her foregår ustanselig undervisning i gode studioer, og huset danner ramme for konserter, kurs og selskapelighet.  I huset holder også vår daglige leder Tone Roald til, med kontortid på mandag, onsdag og torsdag. 

Musikkpedagogene Oslo er en ren interesseorganisasjon for musikkpedagoger, og tradisjonelt har den hatt stor representasjon av klaver- og vokalpedagoger.  Men andre instrumentalister av rang har vært medlemmer hos oss, og er det også i dag.  De to siste medlemmene som har kommet til er unge klassiske gitarister!

Oslo Musikklærerforenings Fond deler årlig ut stipend og økonomiske virkemidler, til medlemmer som søker støtte til faglige og kunstneriske prosjekt, samt  videreutdanning.

Å hevde kvalitet på musikkutøving og musikkundervisning har vært en hovedoppgave for foreningen, siden den ble startet. I de første 60 årene var det nettopp også her og i NMLLs regi at mye av den seriøse musikkutdanningen i hovedstaden fant sted.  Mange av medlemmene av MP Oslo har vært med på å bygge opp det utdanningssystemet vi i dag kan glede oss over å ha i Norge.  Vokterne av kvaliteten har blitt flere, og er i stor grad overtatt av det offentlige. Derimot er det i takt med tiden viktig med samarbeid.  Regjeringens initiering oppmuntrer det frivillige, private, og det offentlige til sammen å danne et komplekst tilbud til alle mennesker som ønsker å holde på med musikk. Og i dette forholdet spiller vi en viktig rolle.  Våre medlemmer danner til sammen en vektig ressursbank som kommer mange til gode.

Dersom du som musikkstudent eller som ferdigutdannet pedagog er på utkikk etter et fellesskap til inspirasjon og meningsutveksling, så er du hjertelig velkommen til Musikkpedagogene Oslo!

Med vennlig hilsen Rune Knoff

 

 

 

 

Styret i MUSIKKPEDAGOGENE OSLO

 

 

 

Styreleder : Rune Knoff er utdannet barytonsanger og vokalpedagog utdannet fra Oscar Raanum og Barrat Dues Musikkinstitutt. Rune har også bak seg studier hos Anne Brown, Mathiwilda Dobbs, Rino Barbarossa og med regissøren Ingemar Lindh. Opera og det uttalte Bel Canto er hans lidenskap. I over 25 år har han under egen praksis i Oslo undervist i sang- og stemmebruk. Siden 2001 er han knyttet til Høgskolen i Oslo, hvor han er stemmebrukslærer ved Instituttet for Drama- og Teaterkommunikasjon.

Nestleder: Birgitte Elfving er bosatt i Oslo. Hun er utdannet klaverpedagog fra Østlandets musikkonservatorium, samt har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har sitt daglige virke ved Rud vid. skole, der hun underviser i klaver og hørelære, og hun er også aktiv som akkompagnatør. I tillegg har Birgitte spesialisert seginnenfor Alexanderteknikk og underviser metoden til musikere og musikkstudenter.

Styremedlem: Anne Eline Riisnæs hadde sin klaverdebut i Oslo i 1977. Året etter avla hun diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole, og senere fulgte studier i Wien, Østerrike. Hun har hatt en rekke konserter i inn- og utland, både som solist og akkompagnatør, og vært solist med bl.a. Oslo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester og symfoniorkestrene i Trondheim og Stavanger. Riisnæs har turnert for Rikskonsertene, gjort en rekke opptak i NRK, og våren 2011 ga hun ut sin første solo-CD ("Return") med verker av Haydn, Brahms, Berg og Gershwin.Repertoaret spenner fra Bach til nyskrevet musikk, flere komponister har skrevet verker til henne, og i de senere årene har hun også engasjert seg i oppføringspraksis/hammerklaver.
Anne Eline er ansatt ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og Norges musikkhøgskole.

Styremedlem: Ole Anton Thomassen.

 

Styremedlem: Karen Steller Greve
Opplysninger kommer.

Varamedlemmer:
Désirée Paulsen Bakke og Kristine Maria Jacobsen Lund.
Observatør: (leder i Stiftelsen Josefines gate 15) Astrid Haavardsholm

 


Vertskapskomité:

Maj-Liss Grynning Mydske, Ole Anton Thomassen, Ann-Mari Koppang, Birgit Eika, Åslaug Berre, Einar Rusten, Geir Bråten.

Konsert- og uttakingskomité:

Einar Rusten, Åse Mathisen Palm, Lennart Wolfgramm, Margaret Horne, Cecilie Barratt Due, Tove Træsdal, Birgit Eika, Ester-Marie Albert Bastrup

Kurskomité:
Christina Braadlie Solem, Elisabeth Tandberg, Ester-Marie Albert Bastrup, Kristin Teisen,og Turid Jørgensen.

Redaksjonskomité:

Rolf Nykmark, Harald Glattre, Ingvild Farestveit Hov og Karen Steller Greve.

Valgkomité:
Geir Bråten, Birgit Eika, Ann-Marie Koppang, Ester.Marie Bastrup og Christina Braadlie Solem

 

STIFTELSEN JOSEFINES GATE 15 – OMLFs Fond for musikkformidling:
Leder: 
Astrid Haavardsholm   - Varamedlem: Birgitte Elfving
Styremedlem: Anne Bråten - Varamedlem: Lars Haugbro
Fra Oslo musikk- og kulturskole: Inger Marie Larsen - Varamedlem: Lene Moløkken