Musikkpedagogene Bergen

       

Bergens Musikklærerforening feiret 100-årsjubileum i 2013. Fra 1. januar 2014 heter foreningen MUSIKKPEDAGOGENE BERGEN

Styret i Musikkpedagogene Bergen.

 


Leder: 
Line Jakobsen

      Kontakt: epost: linjak@hfk.no

 

 

 Nestleder: Karianne Stangenes Søvig.

Kontakt: e-post: kariannestangenes@gmail.com

                              tlf: 92 06 46 63

Jeg har min utdannelse fra Bergen Musikkonservatorium med piano som hovedinstrument.

Jeg har også Nordisk grunnfag fra Unviversitetet i Bergen og hovedfag i musikkpedagogikk ved Griegakademiet .

Jeg er til daglig pianolærer i Bergen kulturskole og aktiv som akkompagnatør for ulike kor og sangere.

 

 

Sekretær.  Siv Sjøtun Høye.

Kontakt:  Mobil 90 93 50 53e-post   sivsjo@broadpark.no

Siv har sin utdannelse fra Bergen Musikkonservatorium (nå Grieg-akademiet) og Barrat Dues´s Musikkinstitutt med klavér som hovedinstrument.  Til daglig jobber hun som klavérpedagog ved Bergen kulturskole og er ansvarlig for pianistene i kulturskolens talentprogram og har siden høsten  2015 vært ansatt som fagsjef, piano/tangent i Bergen kulturskole. Siv tar også imot privatelever. 

Hun er ofte benyttet som akkompagnatør i ulike sammenhenger. 

Siv har sittet i Musikkpedagogene Norges styre både som leder og styremedlem.

 

 

 

 

Kasserer:  Aili Vainio         

a-vainio@online.no

 

Programansvarlig: Olga Palchikova

 paolga04@hotmail.com

 

Vara 1: Tone Wernø

tone-wer@online.no

Vara 2: David Magyel

magyel.david@gmail.com

Kontakt: Mobil 91 81 22 81  
David Magyel er utdannet ved Dr. Lauschamann Jazz Conservatory (Székesfehérvár - Ungarn). Han bor i Bergen og jobber som privat pianolærer. Hans komposisjoner, læremetode for jazzpiano og improvisasjon finnes også på nettet. Han har nå 20 000 studenter som følger hans online-undervisning