Musikkpedagogene Bergen

       

Bergens Musikklærerforening feiret 100-årsjubileum i 2013. Fra 1. januar 2014 heter foreningen MUSIKKPEDAGOGENE BERGEN

Styret i Musikkpedagogene Bergen.

 


Leder:  Karianne Stangenes Søvig.

Kontakt: e-post: kariannestangenes@gmail.com

 

 Nestleder: Line Jakobsen

 

 

Sekretær.  Siv Sjøtun Høye.

Kontakt:  Mobil 90 93 50 53e-post   sivsjo@broadpark.no

Siv har sin utdannelse fra Bergen Musikkonservatorium (nå Grieg-akademiet) og Barrat Dues´s Musikkinstitutt med klavér som hovedinstrument.  Til daglig jobber hun som klavérpedagog ved Bergen kulturskole og er ansvarlig for pianistene i kulturskolens talentprogram. Siv tar også imot privatelever. 

Hun er ofte benyttet som akkompagnatør i ulike sammenhenger. 

Siv har sittet i Musikkpedagogene Norges styre både som leder og styremedlem.

 

 

 

 

Kasserer:  Aili Vainio

 

Programansvarlig: Olga Palchikova

 

 

Vara 1: Tone Wernø

Vara 2: David Magyel