EPTA Norge - European Piano Teachers Association


EPTA er en organisasjon for pianister, pianopedagoger, pianostudenter og alle pianointeresserte. Organisasjonen ble grunnlagt av Carola Grindea i London 1978. Etter hvert har det blitt etablert nasjonale avdelinger i alle europeiske land, og miljø i flere land utenfor Europa har også latt seg inspirere til å stifte lignende foreninger.

EPTA-Norge ble startet i 1987 av prof Einar Steen-Nøkleberg, som fremdeles er president. Ved åpningen av EPTA-N i Oslo Konserthus i 1987, var en rekke kjente pianister og pedagoger tilstede.

EPTA-Norge har regelmessige arrangement hvert år – masterclasser, kurs for lærere, konserter, konkurranser. Disse arrangementene har foregått i forskjellige deler av landet, bl.a. Oslo, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansund. Det er alltid god oppslutning om og deltakelse i EPTA-arrangementene, både deltakere i kursene og publikum til konsertene.

Bildet over er tatt etter avslutningskonserten i Festiviteten i Kristiansund 2013.  Einar Steen Nøkleberg spilte.

 

Hvert år arrangeres en internasjonal EPTA-konferanse i et av de europeiske medlemslandene.Norge var vertskap i 2014 med konferanse og festival i Oslo i juni. Forrige gang denne konferansen var arrangert i Norge, var i Tromsø 1999.

Fremover blir det slik:

2015: Amsterdam, Nederland, 22.-25.oktober - Temaet er "Key Connections"

2016: Reykjavik, Island, 22.-25.september

2017: Finland, 10.-13.august

 

Styret i EPTA-Norge består av  –Elin Persson - president, Radmila Stojkovic – vise-president, Otto Graf -  kasserer. Einar Steen-Nøkleberg er ærespresident.

             

 Elin Persson, president           Einar Steen-Nøkleberg, ærespresident   Radmila Stojkovic, vise-president

Otto Graf, kasserer