Påmeldingsskjema EPTA 2019 #pianoperspektiver

Link til påmeldingsskjema for EPTA 2019

 

Kursavgift:

Kursavgiften inkluderer lunsj (salat) på lørdag og lunsj på søndag, frukt og kaffe/te.

På grunn av etterspørsel om mulig deltagelse under deler av konferansen åpner vi nå opp for å melde seg på en eller to av dagene. 

Elev/student: gratis deltagelse på konferansen, betaler for ev middag lørdag.

 

Alle tilbud er spesifisert i skjemaet.

Påmeldingsfrist: 15.03.2019

Masterclass med Tor Espen Aspaas

Påmelding til masterclass med Tor Espen Aspaas

Lørdag 23. mars 12.00 - 14.00

Påmeldingsfrist: 15.03.2019

Gratis masterclass for studenter/elever

For ev voksne kandidater inngår masterclass deltagelse i konferanseavgiften

Program EPTA-konferansen 2019 #Pianoperspektiver

 

 

 

Fredag 22.mars

Reg fra kl 14:30

 

 

15:00 – 15:55

 

Åpning Musikk

EPTA-Norge 30 år

 

Einar Steen-Nøkleberg

 

Giralomo Frescobaldi: Detto Baletto.

L.v.Beethoven:  Sonate i f moll op 57 " Appassionata"

Allegro assai. Andante con moto. Allegro non troppo-Prestissimo

16:00 – 18:30

 

Sound Painting

Jostein Stalheim

 

18:30 - 18:45

Kaffe

 

 

18:45 – 19:45

Sea Pearls

 

Piano-elever fra Oslo Kulturskole og strykere fra Edv.Munch vgs

Eeva Sarmanto-Neuvonen

 

20:00 – 21:30

Middag

 

Vi går ut og spiser sammen

Lørdag 23.mars

 

 

 

09:30 – 09:45

Konsert

Unge prisvinnere –  UMM 2018-2019

 

 

Kvartett Saphir

 

Dimitri Shostakovich 

String Quartet No.8, Op.110 in C Minor

I. Allegro Molto  III. Allegretto 

Felix Mendelssohn Bartholdy: 

String Quartet No.1 in E-Flat Major, Op.12 MWV R25
I. Adagio non troppo - Allegro non tardant 

09:45 – 10:45

IPad i undervisningen

 

 

Steinar Egenberg Refsdal

10:45 – 11:45

Workshop

Flerhendighet – 8 hender og mer

 

 

Elin Persson m.fl.

Deltakerne oppfordres til å ta med repertoar

11:45 – 12:00

Kaffe

 

12:00 – 14:00

Masterclass: piano

 

 

Tor Espen Aspaas

 

14:00 – 15:00

Lunsj

 

 

15:30 – 16:30

Masterclass: Gruppeundervisning med Bandrotasjon – presentasjon

 

Hallstein Lunde + elever fra en kulturskole

(Elevene jobber kl 12:30-15:30)

16:30 - 16:45

Kaffe

 

16:45 – 18:15

 

Komponering i pianoundervisningen

 

Julia Leikvoll

18:30 – 18:45

Musikkinnslag 

 

18:45-21:30

 Middag

 

     

Søndag 24.mars

 

 

 

10:00 – 10:15

Konsert

Unge prisvinnere -   UMM 2018-2019

 

SkaTobi, slagverksduo

 

-Clapping music - Steve Reich/eget arr.

-Alborada del Gracioso - Maurice Ravel, arr Safri duo

-Tango suite no 1, 1 sats. - Astor Piazolla

10:15 – 12:45

 

Pianogehør – om begynnerundervisning, samspill og akkordanalyse

 

Åse Søderqvist-Spering

 

12:45 – 13:00

Kaffe

 

13:00 – 14:00

Presentasjon

Tango = heftig og begeistret

Piazolla

 

Siv Klippen

 

14:00 - 14:30  Dyrenens karneval Elever fra Edv. Munch vgs og Barratt-Due musikkinstitutt

14:30 – 15:00

Lunsj

 

15:00 – 17:30

Landsmøte MPN

 

 

Medvirkende

 

 

Hallstein Lunde har sin grunnutdannelse fra Bergen Musikkonservatorium og mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskulen på Vestlandet. Han har arbeidet som pianist/akkompagnatør og musikklærer ved Steinerskolen på Paradis i Bergen, og ved Steinerskolen på Skjold fra 2000, og fra 2004 har han vært ansatt i 100% ved Bergen kulturskole som pianolærer og akkompagnatør.

Hallstein Lunde frilanser og jobber med band og storband hvor han også er engasjert som komponist og arrangør. Han har også publisert et hefte med julesanger «Endelig jul» arrangert for piano med tanke på kulturskolens pianoundervisning.

 

Bandsamspill ved hjelp av digitale keyboard

Tilgangen til digitale instrumenter gir en del nye muligheter for samspillkonfigurasjoner. Å lage band med bare pianoelever blir da en attraktiv mulighet. Elevene lærer å spille trommesett på tangenter, de lærer seg hvordan en bass opptrer, og hvordan ulike tangentinstrumenter kan løse musikalske funksjoner på ulikt vis.

I denne presentasjonen skal jeg fortelle litt om hvordan vi har brukt keyboardband i Bergen kulturskole, og i forbindelse med denne presentasjonen så har en gruppe elever øvd fått tilsendt materiale som vi har satt sammen i løpet av noen timer denne helgen. Dette arbeidet skal vi også se på og kommentere.

 

Einar Steen Nøkleberg er pensjonert professor fra Hannover og Oslo men nyter

nå tilværelsen som free-lance musiker.Han har fått alle norske musikkpriser og er Ridder 1.klasse av St. Olav.

Hans siste innspilling er 6 franske Suiter på Melodia-labelen i Moskva, og Einar

har et fast gjesteprofessorat i Beijing, Kina.

 

Katarzyna Julia Leikvoll (f. 1978) er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet i Bergen, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på begynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som klaverpedagog ved Meland Kulturskole siden 1999 til dags dato, i tillegg til å være aktiv som kammermusiker og akkompagnatør. Siden 2010 har Julia undervist på utøvende PPU (praktisk pedagogisk utdanning) ved Griegakademiet, og i januar 2019 ble hun ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design, UiB.

 

Komponering og tonal improvisasjon på grunnivå

Instrumentalundervisning kan handle om mer enn lesing og spilling av allerede eksisterende musikkstykker. Elevene opplever ofte at å notere ned en melodi er betydelig mer utfordrende enn å lese og spille den. Hvordan kan læreren gi elevene en helhetlig opplæring på instrumentet, som også inneholder elementer av kreativ skriving?

Komponering og improvisasjon er to sider av samme sak: å lage egne musikkstykker. Eleven oppdager hvordan musikkstykker skapes ved hjelp av virkemidler som spenning og avspenning, spørsmål og svar, tilbakevennende harmoniske, rytmiske og melodiske elementer. I tillegg styrkes elevens kreative evner, lytteferdigheter og notasjonskunnskaper. Spilletimens lengde krever ofte praktiske løsninger. For at læreren skal lykkes med å bruke tilleggsaktiviteter som komponering, vil en tidsbesparende tilrettelegging alltid stå i fokus.

 

Jostein Stalheim er komponist, akkordeonist og professor ved Høgskulen på Vestlandet. Her leder han forskergruppen Kairos der Soundpainting er et delprosjekt med konserter, seminarer og verksteder; sist i Italia og Frankrike. Hans gjennombrudd som musiker hadde han under solistbiennalen i 1984 der han opptrådde han med Oslo filharmoniske orkester og Esa Pekka Salonen i Arne Nordheims SPUR. Som komponist fikk han som 17-åring fremført verk i norsk fjernsyn og verket TaNGONI ble i 1996 juryert av International Society of Contemporary Music (ISCM). I 2016 hadde hans opera Rosetta´s Stone urpremiere i San Francisco og Volatile! ble fremført med Nasjonalballetten. Samme år hadde han et større Soundpainting-prosjekt med utøvere fra BIT20ensemblet og PerformanceArtistBergen. Jostein Stalheim har jobbet mye med stedspesifikke forestillinger og scenisk musikk; både i samarbeid med barn og unge og med profesjonell oppsetning bl.a. Høgskulen på Vestlandet, Nasjonalballetten, Jo Strømgren Dansekompani, KarenFossQuietWorks, Den Nationale Scene, Den Nationale Opera og Carte Blanche. www.josteinstalheim.no

Soundpainting er et universelt tegnspråk for musikere, skuespillere, dansere og visuelle artister. Basistegnene på ca 45 tegn kan danne utgangspunkt for multidisiplinære forestillinger med kreativitet, live-komponering, samspill og improvisasjon. Som et pedagogisk verktøy kan man kombinere ulike sjangre, ferdighetsnivåer og omfang i tid; fra 3 timer til flere uker.

F-nimbus og http://www.soundpainting.com/education/

 

Siv Kristin Klippen er utdannet pianist og har faglærerutdanning fra Rogaland musikkonservatorium og master fra Conservatorium Maastricht, Nederland.  Hun har vært engasjert/ansatt som lærer og pianist ved institusjoner som St. Svithun gymnas, Lundehaugen vgs, Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater, UiS konservatoriet, Griegakademiet, Bergen nasjonale opera, Bergen filharmoniske orkester, Den Nationale scene, Hordaland teater og vært mye brukt som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Siv Klippen har også jobbet som coach for operasangere og dirigent for operakoret Vivace, Nederland. I 2001 flyttet hun til Bergen hvor hun startet sin egen pianoskole. I dag er hun ansatt ved Langhaugen vgs, Høgskolen på Vestlandet og Bergen kulturskole. Siv Klippen er også leder for Musikkpedagogene Norge.

Tango nuevo: Smektende rytmer til bruk i undervisningen.

I flere årtier har Piazollas musikk henført sitt publikum, og hans musikk når stadig nye publikumsgrupper. Jeg er selv dypt fascinert av denne musikken, og vil i dette konsertforedraget presentere musikk av Piazolla og hans samtidige til bruk i undervisningen. Nivået på stykkene vil ha en spennvidde fra lett til middels og vanskelig.

  

Tor Espen Aspaas (foto Tevje Akerø) er en av våre mest profilerte pianister og ble i 2016 utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han er professor ved Norges musikkhøgskole, en allsidig musikkformidler samt grunnlegger og kunstnerisk leder av kammermusikkfestivalen Vinterfestspill i Bergstaden på Røros som i 2019 feirer sitt 20-årsjubileum. Han har vært solist med tallrike symfoniorkestre i inn- og utland og mottatt en rekke utmerkelser, deriblant Levinprisen og De Unges Lindemanpris. Aspaas fikk sin USA-debut med en solorecital i Carnegie Hall våren 2013 og har et drøyt dusin kritikerroste CD-innspillinger bak seg.

www.pianisten.no

 

 

Eeva Sarmanto-Neuvonen

Lecturer in piano and piano pedagogy at the Sibelius-Academy (Helsinki) since 1976.

Began studying in the Junior department of the Sibelius-Academy 1962.

Qualified as a piano teacher and piano diploma from the Sibelius-Academy 1977.

Studied also piano and piano pedagogy in New York at the Columbia University and in San Diego University.

Piano teacher at West Helsinki Music School 1975 -76, at Helsinki University 1977 -82 and at the Eira Music School founded by her 1983 - 92

Teacher on and appearances at courses, festivals  and piano competitions in Finland and abroad (Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Greenland, Germany, France, England, Estonia, Austria, Serbia, Holland, USA, Japan etc.)

Vice President of EPTA Finland 1977-.

Publications: Finnish Piano School in four volumes (Fennica Gehrman),Happy Animal Pictures and Seapearls for the small orchestra and pianists (Sulasol) etc.

 

Åse Søderqvist-Spering er oppvokst på Fyn og kom som 19-årig til Sverige. Utdannet klaverpedagog i 1970 fra Borgerskolen, Stockholm, hos professor Gottfried Boon. Deretter ansatt i Täby musikkskole der hun underviste i klaver- og samspill frem til hun ble pensjonert i 2010. Har arrangert adskillige sommerkurs på musikkskolen i kammermusikk. Hun har skrevet den populære pianoskolen Pianogehør og annen pianolitteratur. Åse har nå ca. 30 privatelever og foreleser fortsatt om klaverpedagogikk og sine bøker i Sverige, Danmark, Norge, Island og Tyskland. Har nylig skrevet nye bøker til yngre elever, Før Pianogehør og Spille sammen.

Kurset vil først og fremst ta for seg bøkene Pianogehør, Tema Akkord og Tema Teknikk.

 

Steinar Refsdal er en saxofonist, danser og lærer med Bachelor i Utøvende musikk fra Jazzlinja ved NTNU i Trondheim. Han studerte pedagogikk ved UiO, og har undervist på musikklinja siden 2011, først ved Manglerud VGS og nå ved Edvard Munch VGS. Steinar har alltid hatt en lidenskap for teknologi, og selv om han i tenårene lærte seg å bygge Microsoft-datamaskiner med MS DOS og Windows, bruker han nå utelukkende Apple-produkter. Gjennom stadig utforskning har han opparbeidet seg en ekspertise på OSX og iOS med tilhørende applikasjoner, og bruker i sitt virke som musiker og lærer daglig iPad pro, Macbook Air, iMac og iPhone.

Digitale verktøy for musikere og musikklærere

I denne presentasjonen skal jeg presentere noen utvalgte applikasjoner for musikere og musikklærere, og gi eksempler på hvordan de kan styrke læring, tilrettelegge for god øving og hjelpe med organisering av læringsressurser. Appene passer utøvere på alle nivåer, og er like nyttige i undervisningsituasjoner som de er på øverommet. Gjennom å lære å bruke disse verktøyene vil også elevene være bedre rustet til å møte yrkeslivet som musiker eller musikklærer. Fokuset er på apper for iOS og OSX, altså Mac, iPad og iPhone, men noen av verktøyene finnes også for Windows/Android, og metodene og eksemplene jeg presenterer vil kunne overføres til andre applikasjoner.

Elin Persson er ansatt som kormester ved Operaen i Kristiansund. Hun har også jobbet som
rektor ved Surnadal kulturskole/Kulturskolen på Indre Nordmøre. Utdannet innen klaver, sang, dirigering og ledelse ved Barratt-Dues Musikkinstitutt, Østlandet Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. I tillegg til dette har hun hatt flere kortere studieopphold i Sverige og Østerrike.

Elin ble medlem av styret i EPTA-Norge i 1995 og leder av EPTA-Norge i 2015.

Elin brenner særlig for pianoensemble-spill, og vil i denne workshopen presentere noe av det mangfoldet som finnes innen flerhendig pianospill.

 

Kvartett Saphir er en ung og ambisiøs kvartett som består av  Philippe Jayer (fiolin/bratsj),

Amanda Noor Vatn (fiolin/bratsj), Torje Råbu (fiolin/bratsj), Iris Kalliovirta (cello). Ensemblet begynte som Trio Saphir i 2017 og utvidet til kvartett Saphir i 2018. Utøverne er elever ved Barratt Dues Unge Talenter og er også dyktige som soloister og orkesterutøvere. Alle går dessuten i samme klasse ved Musikk på Majorstuen og er 12 år! Kvartett Saphir har spilt mange konserter, og er den yngste kvartetten som har vært med i Ung Kvartettserie, et talentprogram for unge strykekvartetter. De har hatt flere oppdrag for blant annet næringslivet. I Januar 2019 spilte de på Slottet ved utdelingen av Kongens fortjenestemedalje. Kvartett Saphir har spilt på mesterklasser med internasjonale kvartetter, bla. Juilliard Quartet, Belcea Quartet og Brentano Quartet og deltatt i flere konkurranser. I UMM (Ungdommens musikkmesterskap) 2018 fikk de 1. pris og mottok Inspirasjonsprisen. I UMM 2019 fikk de 1.pris og ble vinnere i klassen for kammermusikk.

Program:

Dimitri Shostakovich 

String Quartet No.8, Op.110 in C Minor

I. Allegro Molto (3´) III. Allegretto (4.50´)

Felix Mendelssohn Bartholdy: 

String Quartet No.1 in E-Flat Major, Op.12 MWV R25
I. Adagio non troppo - Allegro non tardant (6’27)

 SkaTobi slagverksduo består av Skage Rollheim Larsen og Tobias Gjedrem Furholt. De går i klasse sammen på musikklinja ved Stavanger katedralskole og er gode venner. I høst spilte de for første gang sammen som duo og får begge undervisning av slagverker Bastien Ricquebourg som spiller i Stavanger symfoniorkester. De er begge allsidige slagverkere som spiller mye og har slått godt an sammen som duo.

 

Program:

-Clapping music - Steve Reich/eget arr.

-Alborada del Gracioso - Maurice Ravel, arr Safri duo

-Tango suite no 1, 1 sats. - Astor Piazolla