EPTA Konferanse for pianister og pedagoger 2018 - Innlegg

For innlegg klikk her

Programoversikt

 

Program EPTA-helg 2018

 

 

Fredag 20.april

Reg fra kl 15:00

 

 

15:30 – 15:55

 

Åpning  Musikk

Chopin: Ballade nr 3 & 4

 

Marianna Shirinyan

 

16:00 – 16:50

 

 

«Maurizio i Pianodalen»

Nytt læreverk som tar utgangspunkt i forskning på lesing, notelesing, barnas kognitive utvikling og er inspirert av lese- og skriveopplæringsmetodene brukt i grunnskolen.

 

Julia Leikvoll

17:00 – 17:50

Web-basert musikkundervising – hvordan lage et «online-undervisningsopplegg»?

 

David Magyel

 

18:00 – 18:50

Happy Animal Pictures

Piano-elever og stryke-elever

 

Elever fra Oslo Kulturskole

19:00 – 21:00

Middag

Vi går ut og spiser sammen

Lørdag 21.april

 

 

 

09:30 – 09:45

Musikk

Unge prisvinnere – Olaf Andreas

 

09:45 – 11:30

«Kristines metode» - musikkfat og elevoppvåkning

 

Kristine Bratlie

11:30 – 11:45

Kaffe

 

11:45 – 13:30

Masterclass piano

 

Marianna Shirinyan

 

13:30 – 14:30

Lunsj

 

14:30 – 16:30

Masterclass  sang og piano (cembalo)

Pianisten og sangeren i felles repertoar

(barokk-repertoar) 

Gunhild Tønder + Helene Wold

16:30 - 16:45

Kaffe

 

16:45 – 18:15

Med tenåringen på pianokrakken for første gang

 

Marie S. Pedersen + Siv Klippen

18:15 – 18:45

Noteutstilling

 

 

19:00 – 20:00

Mozart – Grieg for 2 klaver

 

Einar Steen-Nøkleberg + Håvard Gimse

20:15 -

Middag

 

Søndag 22.april

 

 

 

09:45 – 10:00

 

F. Liszt - Konsertetyde, “Waldesrauschen”

F. Chopin - Polonaise nr. 9 i B-dur, op. 71 nr. 2

 

Unge prisvinnere -  Sophia Mina Friedensburg

1. prisvinner, klasse 1 piano UMM 2018

 

10:00 – 10:50

Pianist / akkopagnatør for ulike instrument

 

 

Hristina Vukovic

11:00 – 11:15

Kaffe

 

11:15 – 12:15

Delt kunnskap gir økt kunnskap:

Grete Helle Rasmussen presenterer Plattform12, et nytt verktøy og idebank til bruk i pianoundervisningen som inneholder blant annet repertoarlister, metodetips og sjekklister.

 

Grete Helle Rasmussen

 

12:30 - 12:45

Steinway

Gisle Daus

 

12:45 – 13:00

Siste kikk på noteutstilling

 

 

13:00 – 13:30

 

Avslutningskonsert

sang

Samarbeid med EVTA

 

Medvirkende

 

 

Marianna Shirinyan 

Den armensk fødte pianisten Marianna Shirinyan er en etterspurt solist og kammermusiker. Hun opptrer regelmessig på prestisjetunge festivaler rundt om i Europa, inkl Festspillene i Bergen og Risør Kammermusikkfestival, og er også solist med de fleste store orkestre og anerkjente dirigenter i vår del av verden.

Marianna Shirinyan er fra høsten 2015 ansatt som professor ved Norges Musikkhøgskole. Fra 2018 tar hun over som kunstnerisk leder ved Oremandsgaard Kammermusikfest i Danmark.

Marianne Shirinyan er Steinway Artist.

 Program:

F.Chopin – Ballade nr 3 & 4

 

 

David Magyel

Web-basert musikkundervising – hvordan lage et «online-undervisningsopplegg»?

David Magyel er jazz-pianist og pianolærer bosatt i Bergen. I 2016 etablerte han en egen YouTube-kanal der han har lagt ut inspirerende piano-undervisning. Han har mer enn 3,5 million treff på sine innlegg.

Hans undervisning går rett på sak og viser hvordan man spiller ulike jazz og blues øvelser for å utvikle seg videre. David har også en egen hjemmeside www.soundofemotions.com

 

David Magyel har sin utdanning fra Slovakia og Ungarn (både klassisk og jazz). Han spiller også i bandet SKAAR i Bergen.

 

Hristina Vukovic, har sin utdanning fra Universitetet i Beograd, Serbia. Hun vant flere klassiske pianokonkurranser og studerte med noen av landets mest fremragende pedagoger.

De siste 13 årene før hun flyttet til Norge jobbet hun ved Fakultet for kunst i Nis (Serbia) som dosent, og senere som førsteamanuensis  i klaver.

Etter studietiden har hun vært aktiv som akkompagnatør for både strykere, blåsere og kor. Ved Fakultetet for kunst i Nis jobbet hun også som akkompagnatør ved avdeling for sang.

Hristina har hatt solokonserter i Serbia, Ungarn, Østerrike, Italia og Norge. Som kammermusiker har hun hatt konserter i Serbia, Bosnia & Herzegovina, Belgia, Østerrike, Hellas, Tyskland, Romania, og Norge.

Siden hun flyttet til Norge i august 2015, har hun jobbet som pianolærer ved Hamarøy musikk- og kulturskole.

 

Akkompagnatør –  En uvurderlig rolle

En akkompagnatør må være fleksibel og kunne tilpasse seg de instrumentene eller stemmene en spiller sammen med til enhver tid. Det er mange elementer å ta hensyn til: deres klang, farge, intonasjon, volum, men også til musikerne selv, deres musikkopplevelse og måten de spiller på. Hvordan skal man vurdere mulighetene for instrumentet (stemmen) og solisten, komme mer frem selv når det er behov for det, og trekke seg tilbake når det er nødvendig? Hvordan holde seg i bakgrunnen, og samtidig inneha den støttende rollen, og faktisk holde alt under kontroll?

En god akkompagnatør har stor verdi, og hans/hennes bidrag er ofte nøkkelen til vellykkede offentlige opptredener.

 

 

Kristine Bratlie er lektor i musikk og har sin pianist- og pedagogikkutdannelse fra Norges musikkhøgskole i Oslo, og Mozarteum i Salzburg i Østerrike.

Kristine har vært utøvende konsertpianist i en årrekke, og kan vise til et bredt spekter innen musikalsk aktivitet. Det er i år 25 år siden hennes debutkonsert i Universitetets aula i Oslo.

 Som pedagog, gründer og inspirator har Kristine gjort seg svært bemerket.

Ved siden av ansettelser som pianist og pedagog ved blant annet Barratt Dues musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole, Skedsmo musikk- og kulturskole, Lørenskog musikk- og kulturskole og Rikskonsertene har det gjennom årene vokst fram en stadig økende skapertrang som blant annet førte til etableringen av Brawo private musikkskole i 2002 og en rekke noteutgivelser og konserter med egne komposisjoner.

For sin enestående innsats for kulturlivet i Skedsmo, hedret kommunen henne med ”Skedsmo kommunes kulturpris 2012”.

 

 «Kristines metode» - musikkfat og elevoppvåkning

 Kristine Bratlie sitt undervisningsopplegg har inspirerende muligheter ved knappe tidsressurser i den kommunale musikk- og kulturskolen.

Gjennom å omstrukturere timeplanen blir resultatet mangedoblet undervisningstid for elevene, effektivisering og flere møtepunkter. Elevenes kunnskapsområde utvides og musikkfaget blir utnyttet i sin fulle bredde.

Men det er ikke bare elevene som tjener på dette. Mange lærere har opplevd både samlebåndsfølelse, utbrenthet og erkjennelsen av å aldri ha tid nok til hver enkelt elev. 

Med "Kristines metode" kan undervisningshverdagen fylles av opplagthet og optimisme, og ikke minst den gode følelsen det er å rekke over alt musikkfaglig innhold.

I tillegg er det tid til overs for mellommenneskelig kontakt mellom elev og lærer, et viktig grunnlag for trivsel og mestringsglede.

 

Olaf Andreas Strand ble født i 1999 i Mo i Rana, og begynte å spille piano på Rana kulturskole da han var syv år gammel. Nå bor i han i Trondheim hvor han går på musikklinjen ved Trondheim Katedralskole og på talentprogrammet Unge Musikere ved NTNU institutt for musikk og får klaverundervisning hos professor Jørgen Larssen. Olaf deltar også på talentprogrammet ved Prof. Jiri Hlinka klaverakademi. Han vant Ungdommens musikkmesterskap i 2017-2018 der ble kåret til året musiker og har opptrådt som solist med Trondheim Symfoniorkester i 2017.

Konsert: lørdag 21.april kl.09.30

               Chopin: Preludium i ciss-moll, op. 45

                            Ballade i f-moll, op. 52

 

 

 

Sophia Mina Friedensburg ble født 2005 i Oslo, og begynte å spille piano i en alder av fem år. Som niåring begynte hun på Unge Talenter ved Barratt Due Musikkinstitutt, der hun er elev hos professor Michael Endres. Sophia deltok i finalen i Ungdommenes musikkmesterskap  i 2018 og har vunnet en rekke første priser i Midgard konkurransen, Jugend Musiziert og UMM. Hun har deltatt i flere mesterklasser, blant annet i regi av Prof. Jiri Hlinka klaverakademi med undervisning med Leif Ove Andsnes og Håvard Gimse. I 2017 opptrådte Sophia som solist med Barratt Dues Unge Symfoniorkester og spilte Mozart pianokonsert i A-dur KV 414.

 Konsert: søndag 22. april kl.09.30

 

      L. van Beethoven - Sonate for piano op. 13, “Pathétique”, 1. sats

      F.Liszt - Konsertetyde, “Waldesrauschen”

      F.Chopin - Polonaise nr. 9 i B-dur, op. 71 nr. 2

 

Katarzyna Julia Leikvoll (f. 1978) er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet i Bergen, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på begynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som klaverpedagog ved Meland Kulturskole siden 1999 til dags dato, i tillegg til å være aktiv som kammermusiker og akkompagnatør. Siden 2010 har Julia undervist på utøvende PPU (praktisk pedagogisk utdanning) ved Griegakademiet, der hun er nå ansatt som førsteamanuensis.

Maurizio i Pianodalen

Kan grunnskolens lese- og skriveopplæringsmetoder brukes for noteopplæring på nybegynnernivå? Kan ulike undervisningsmetoder være en av grunnene til at de fleste elevene lærer å lese flytende, mens notelesing ofte blir vanskeligere å tilegne seg? Notelesing og tekstlesing er like kognitive prosesser. Man gjenkjenner større helheter som ord, fraser eller akkorder, og bruker aktivt kunnskapen om forbindelser mellom dem for å forutse videre progresjon i en tekst/notebilde lest eller spilt for første gang. Dette er grunnlaget for flytende lesing.

Læreverket for nybegynnere «Maurizio i Pianodalen» er et resultat av doktorgradsarbeidet knyttet til effektive noteopplæringsmetoder på nybegynnernivå. Det tar utgangspunkt i forskning på lesing, notelesing, barnas kognitive utvikling og er inspirert av lese- og skriveopplæringsmetodene brukt i grunnskolen.  Metodikken fokuserer på: musikalsk og harmonisk forståelse fra de første spilletimene, gjenkjenning av enkeltnoter og meningsbærende helheter, skriving og komponering, samt visualisering og verbalisering av kunnskapen som innføres. I tillegg legger boken til rette for en optimal teknisk utvikling, gehørtrening og improvisasjon, og gir innføring i gode øvestrategier for nybegynnere. Læreverket består av en spillebok, arbeidsbok og en detaljert lærerveiledning.

 

 

 

Grete Helle Rasmussen er førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for instrumental-/vokallærerutdanningen (PPU) der hun underviser i musikkpedagogisk teori, generell musikkdidatikk, klaverdidaktikk og piano. 

Hennes allsidighet innen musikkformidling spenner over et vidt spekter, fra undervisning og forfatterskap til solistoppdrag og utstrakt kammermusikkvirksomhet  I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn – voksne, amatører –profesjonelle. De siste 10 årene har hun arbeidet for at instrumental- og vokallærere i større grad skal dele kunnskap og har nå etablert kunnskapsbasen www.plattform12.no som gjør dette mulig.

 

Delt kunnskap gir økt kunnskap: Grete Helle Rasmussen presenterer Plattform12, et nytt verktøy og idebank til bruk i pianoundervisningen som inneholder blant annet repertoarlister, metodetips og sjekklister.

 

 

 Einar Steen Nøkleberg er pensjonert professor fra Hannover og Oslo men nyter

nå tilværelsen som free-lance musiker.Han har fått alle norske musikkpriser og er Ridder 1.klasse av St. Olav.

Hans siste innspilling er 6 franske Suiter på Melodia-labelen i Moskva, og Einar

har et fast gjesteprofessorat i Beijing, Kina.

 

 

Håvard Gimse har etablert seg som en av Norges fremste musikere med et ekspansivt repertoar som favner over 30 fremførte pianokonserter. Han er ettertraktet både som solist og som kammermusiker.

Håvard Gimses forkjærlighet for skandinavisk og norsk klassisk musikk har gjort han til en av de mest innflytelsesrike artister på denne arenaen. Gjennom sitt arbeid med å fremme mindre kjent musikk fra denne regionen har han høstet gode kritikker. Han har mottatt både Sibelius og Grieg Prisen for sine interpretasjoner, og priser fra Diapson og Gramophone Chritics Choice.

Gjennom samarbeid med andre musikere, skuespillere og andre kunstnere har Håvard utviklet flere suksessfulle og etterspurte konsertkonsept. Her kan blant annet nevnes hans samarbeid med Arve Tellefsen i anledning Ole Bulls 200-årsdag, og hans forestilling med skuespiller Lise Fjeldstad som presenterer klavermusikk og poesi under ulike tema. Håvard var tidligere kunstnerisk leder for Festspillene i Elverum og sitter i dag i styret for Oslo Kammermusikkfestival.

Håvard er professor ved Norges Musikkhøyskole, og gir i tillegg jevnlige masterclasser i inn- og utland.

 

 

Gunnhild Tønder

Har sin utdannelsesom pianist og cembalist fra Bergen, Helsinki og København. Hun bor i Oslo, og har sitt hovedvirke i Norge, Sverige, Danmark og England. Hun har medvirket som continuo cembalist sammen med prestisjetunge orkester og ensembler i flere land.

Gunnhild er også mye brukt i forbindelse med operaproduksjoner, både tidligmusikk og samtidsmusikk. Utover sin aktive karriere som solist og kammermusiker, er Gunnhild frelance akkompagnatør på cembalo og hammerklaver ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Opera-Akademiet i København og Syddanske musikkonservatorium og Skuespillerskole.

 

Helene Wold

Har sin utdannelse fra London, og har vært solist ved en rekke operahus, bl.a. Glyndbourne Festival Opera i England og Den Norske Opera. Ved siden av sitt virke som operasanger, opptrer hun ofte som solist i oratorier, og også med tidligmusikk og samtidsmusikk. Romanser og lieder står også Helenes hjerte nær, og hun har hatt flere romansekonserter i Norge og England, og spilt inn plater med dette repertoaret. Turnévirksomhet har brakt Helene til store deler av Europa, Japan og Sør-Afrika.

Helene underviser i sang ved Edvard Munch vgs og Barratt Due Musikkinstitutt.

 

Siv Klippen  er utdannet pianist og har faglærerutdanning fra Rogaland musikkonservatorium og master fra Conservatorium Maastricht, Nederland.  Hun har vært engasjert/ansatt som lærer og pianist ved institusjoner som St. Svithun gymnas, Lundehaugen vgs, Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater, UiS konservatoriet, Griegakademiet, Bergen nasjonale opera, Bergen filharmoniske orkester, Den nationale scene, Hordaland teater og vært mye brukt som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Siv Klippen har også jobbet som coach for operasangere og dirigent for operakoret Vivace, Nederland. I 2001 flyttet hun til Bergen hvor hun startet sin egen pianoskole. I dag er hun ansatt ved Langhaugen vgs, Høgskolen på Vestlandet og Bergen kulturskole. Siv Klippen er også leder for Musikkpedagogene Norge.

 

 

Marie Strandli Pedersen (f.1990) er en klassisk pianist og pedagog bosatt i Oslo. Hun fullførte våren 2017 sin mastergrad ved Universitetet i Agder, og har tidligere studert ved Universitetet i Stavanger og Norges Musikkhøgskole. For tiden underviser og akkompagnerer hun ved Nes kulturskole og Askim videregående skole, i tillegg til frilansvirksomhet som pianist og kammermusiker.

 

Med tenåringen på pianokrakken for første gang, Siv Klippen og Marie Strandli Pedersen

 Gjennom gruppearbeid og erfaringsutveksling i plenum diskuterer og reflekterer vi rundt utfordringer i møte med nybegynnere som er tenåringer. Ta med egne erfaringer og gjerne konkret stoff!

 

 

Steinway & Sons fyller 175 år i år. Gisle Daus vil fortelle kort om noen av de 125 patentene som gjør Steinways instrumenter unike og hva som har gjort produsenten til verdens ledende gjennom alle disse årene.

Gisle Daus er daglig leder for Steinway & Sons Norge og selv utdannet klavermaker.